Vận dụng trang 40 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Website nào sau đây có chức năng chính là tìm kiếm thông tin?

1. https://vietnamnet.vn

2. https://msn.com

3. https://bing.com

4. https://ngoisao.net

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hiểu biết thực tế của bản thân.

Lời giải chi tiết

Website có chức năng chính tìm kiếm thông tin là:

3. https://bing.com

(3 website còn lại là website của trang báo, cung cấp thông tin).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu