Hoạt động 2 trang 39 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Em hãy đưa ra một từ hoặc cụm từ thể hiện thông tin mà em muốn tìm để biết về trình duyệt Cốc Cốc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ khóa tìm kiếm là một từ hoặc cụm từ ngắn gọn thể hiện thông tin cần tìm.

Lời giải chi tiết

- Trình duyệt Cốc Cốc là gì?

- Ưu điểm trình duyệt Cốc Cốc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu