Câu hỏi tự kiểm tra trang 40 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Em có thể làm được những việc nào trong những việc sau đây?

1. Nêu lợi ích của máy tìm kiếm trong tìm thông tin.

2. Giới thiệu một vài máy tìm kiểm phổ biến.

3. Xác định từ khóa phù hợp với yêu cầu tìm kiếm.

4. Thực hiện tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sau khi học xong bài học "Giới thiệu máy tìm kiếm", em tự đánh giá bản thân mình đã làm được những việc nào trong 4 việc kể trên.

Lời giải chi tiết

Em có thể làm được tất cả các việc kể trên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu