Vận dụng bài 1 trang 57 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Em hãy trình bày các nội dung sau dưới dạng bảng:

a) Thời khóa biểu của lớp.

b) Thời gian biểu hoạt động các ngày trong tuần của em.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xác định số cột, số hàng của thời khóa biểu của lớp và thời gian biểu hoạt động các ngày trong tuần của em.

- Thực hành tạo bảng với các thông tin trên và điền nội dung tương ứng.

Lời giải chi tiết

Ví dụ:

a) Thời khóa biểu của lớp (có 7 cột và 6 hàng):

+ Bước 1: Chọn Insert => Nháy chuột vào mũi tên bên dưới Table => Di chuyển chuột để chọn 7 cột và 6 hàng => Nháy chuột trái.

+ Bước 2: Điền nội dung thời khóa biểu của lớp.

+ Bước 3: Chỉnh sửa, căn chỉnh bảng.

Bôi đen bảng => Layout => Align Center (Căn giữa).

b) Thời gian biểu hoạt động các ngày trong tuần của em (Thực hiện tương tự như tạo bảng thời khóa biểu).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu