Câu hỏi 2 trang 55 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Bạn An đã nhập số hàng, số cột như Hình 5.15 để tạo bảng. Bảng được tạo sẽ có:

A. 4 cột, 35 hàng.

B. 35 cột, 35 hàng.

C. 35 cột, 4 hàng.             

D. 4 cột, 4 hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 5.15:

- Number of columns: số cột.

- Number of rows: số hàng.

Lời giải chi tiết

A. 4 cột, 35 hàng.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu