Câu hỏi trang 55 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Muốn xóa một số hàng trong bảng, sau khi chọn các hàng cần xóa, em thực hiện lệnh nào sau đây?

A. Delete Cells.

B. Delete Columns.

C. Delete Rows.

D. Delete Table.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xác định ý nghĩa của từng dòng lệnh:

A. Delete Cells. – Xóa ô                

B. Delete Columns. – xóa cột

C. Delete Rows. – Xóa hàng       

D. Delete Table. – Xóa bảng

- Xác định ý nghĩa dòng lệnh mà đề bài yêu cầu: Xóa hàng.

Lời giải chi tiết

C. Delete Rows.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu