Luyện tập bài 1 trang 57 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Em hãy soạn thảo bảng kết quả khảo sát trò chơi tập thể yêu thích ở Mục 1. Nếu cần bổ sung cột Tổng số để điền số học sinh cả lớp thích trò chơi tương ứng (bằng số học sinh nam cộng số học sinh nữ cùng thích trò chơi này) thì em sẽ chèn cột này vào vị trí nào của bảng? Em hãy chèn và điền số liệu cho cột Tổng số này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát bảng kết quả khảo sát trò chơi tập thể yêu thích ở Mục 1:

=> Bảng có 5 hàng và 4 cột.

- Bổ sung cột Tổng số vào vị trí thích hợp.

- Chèn và điền số liệu cho cột Tổng số.

Lời giải chi tiết

+ Bước 1: Chọn thẻ Insert, chọn vào mũi tên bên dưới công cụ Table.

+ Bước 2: Di chuyển chuột để chọn 5 hàng, 4 cột, sau đó nhấn chuột trái để tạo bảng.

+ Bước 3: Điền thông tin như mẫu ở Mục 1 vào bảng.

+ Bước 4 (Chèn thêm cột "Tổng số" vào bên phải cột "Số bạn nữ thích"): Nhấp chuột phải vào ô Số bạn nữ thích => chọn Insert => Insert column to the right.

+ Bước 5: Điền số học sinh cả lớp thích trò chơi tương ứng (bằng số học sinh nam cộng số học sinh nữ cùng thích trò chơi này).

+ Bước 6: Chỉnh sửa, định dạng bảng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu