Luyện tập trang 46 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Hãy sắp xếp lại thứ tự các bước sau để được quy trình soạn thư trong gmail?

1. Soạn nội dung thư.

2. Đăng nhập hộp thư.

3. Đăng xuất hộp thư.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy trình soạn thư trong gmail:

- Bước 1: Đăng nhập hộp thư.

- Bước 2: Soạn nội dung thư.

- Bước 3: Đăng xuất hộp thư.

Lời giải chi tiết

2 - 1 - 3.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu