Giải câu hỏi mở đầu trang 12 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức


Đề bài

Câu lạc bộ Lịch sử có 12 thành viên (không có hai bạn nào trùng tên), tổ chức hai chuyên đề trên một phần mềm họp trực tuyến. Tên các thành viên tham gia mỗi chuyên đề được hiển thị trên màn hình.

Hỏi: Có bao nhiêu thành viên vắng mặt trong cả hai chuyên đề?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập bảng liệt kê các thành viên và chuyên đề. Đánh dấu x nếu thành viên đó có tham gia.

Lời giải chi tiết

Ta có bảng sau:

Dễ thấy: Có 10 bạn tham gia (1 chuyên đề hoặc cả hai)

Vậy có 2 thành viên vắng mặt trong cả hai chuyên đề.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm