Giải bài 1.8 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức


Đề bài

Gọi X là tập hợp các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X và biểu diễn tập X bằng biểu đồ Ven.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê tên các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam, phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy “;”.

Biểu đồ Ven: Ghi tất cả các phần tử của tập hợp X vào tròn một đường tròn.

Lời giải chi tiết

X = {Lào; Campuchia; Trung quốc; Thái Lan}

Biểu đồ Ven:

 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm