Giải bài 1.10 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức


Đề bài

Hãy viết tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp: A = {0; 4; 8; 12; 16}

Lời giải chi tiết

0; 4; 8; 12; 16 là các bội của 4 và nhỏ hơn 17.

A = {\(n \in \mathbb{N}|\;n \in B(4)\) và \(n\;\, < 17\)}

Hoặc:

A = {\(n\; = 4.k|\;k \in \mathbb{N}\) và \(k \le 4\)}


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm