Giải bài 1.15 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức


Đề bài

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số.

a) \(( - 4;1] \cap [0;3)\)

b) \((0;2] \cup [ - 3;1)\)

c) \(( - 2;1) \cap ( - \infty ;1]\)

d) \(\mathbb{R}{\rm{\backslash  }}( - \infty ;3]\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn các tập hợp trên trục số

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

 

Giao của hai tập hợp là \(( - 4;1] \cap [0;3) = \left[ {0;1} \right]\)

b) Ta có:

 

Hợp của hai tập hợp là \((0;2] \cup ( - 3;1] = ( - 3;2]\)

c) Ta có:

 

Giao của hai tập hợp là \(( - 2;1) \cap ( - \infty ;1] = ( - 2;1)\)

d) Ta có:

 

Phần bù của tập hợp \(( - \infty ;3]\) trong \(\mathbb{R}\) là \(\mathbb{R}{\rm{\backslash  }}( - \infty ;3] = (3; + \infty )\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm