Quan sát hình 24.2, hãy cho biết mối liên quan giữa đường phân


Quan sát hình 24.2, hãy cho biết mối liên quan giữa đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền êlectron hô hấp. Vị trí xảy ra các quá trình đó trong tế bào? Điều gì sẽ xảy ra nếu như tế bào không được cung cấp ôxi?

Đề bài

- Quan sát hình 24.2, hãy cho biết mối liên quan giữa đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền êlectron hô hấp. Vị trí xảy ra các quá trình đó trong tế bào?

- Điều gì sẽ xảy ra nếu như tế bào không được cung cấp ôxi?

Lời giải chi tiết

- 3 quá trình: đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền êlectron hô hấp xảy ra lần lượt trong quá trình hô hấp.

Đường phân: xảy ra ở tế bào chất.

Chu trình Crep: xảy ra ở chất nền ti thể.

Chuỗi truyền êlectron hô hấp: xảy ra ở màng trong ti thể.

- Tế bào không được cung cấp ôxi sẽ thực hiện quá trình hô hấp yếm khí. Quá trình hô hấp này thu được một lượng rất nhỏ ATP cho tế bào. Nó sẽ sử dụng hết nguồn oxi dự trữ trong tế bào đồng thời giải phóng các axit lactic làm tê liệt tế bào. Nếu tình trạng này kéo dài, tế bào sẽ không hô hấp được nữa và chết đi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí