Lý thuyết về este

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Khái niệm : Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacbohidric bằng...

- Khái niệm : Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacbohidric bằng nhóm OR thì được este. Công thức chung của este là RCOOR'.

- Tên gọi : tên gốc R' + tên gốc axit RCOO.

- Tính chất vật lý: 

+ Là chất lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện thường, ít tan trong nước

+ Có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiều so với các axit có cùng khối lượng mol hoặc các phân tử có cùng số C, do trong este không có liên kết hidro

+ Các este thường có mùi đặc trưng

- Tính chất hóa học : Phản ứng thủy phân.

+ Trong môi trường axit : RCOOR’ + H2     RCOOH + R’OH.

+ Trong môi trường bazơ : Phản ứng xà phòng hóa.

                RCOOR' +NaOH \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) RCOONa + R'OH.

Ngoài ra este còn có phản ứng của gốc hidrocacbon

- Điều chế 

+ Thường được điều chế bằng phản ứng este hóa 

+ Một số este có phương pháp điều chế riêng, ví dụ như vinyl axetat được điều chế qua phản ứng sau:

\(C{H_3}COOH + CH \equiv CH\xrightarrow{{{t^o},xt}}C{H_3}COOCH = C{H_2}\)

- Ứng dụng : được dùng làm dung môi để tách, chiết, sản xuất chất dẻo, làm hương liệu trong công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm...

 


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 1. Este - Hóa học 12

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com.