Lý thuyết: Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản


V.I.Lênin nhận xét: sự phát triển nhanh chóng và sự trì trệ là hai xu thế cùng song song tồn tại trong nền kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Đó cũng chính là một biểu hiện quan trọng thuộc bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

V.I.Lênin nhận xét: sự phát triển nhanh chóng và sự trì trệ là hai xu thế cùng song song tồn tại trong nền kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Đó cũng chính là một biểu hiện quan trọng thuộc bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

Hai xu thể phát triển nhanh chóng và trì trệ được thể hiện rất rõ qua vai trò và hạn chế của chủ nghĩa tư bản.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm