Lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X trải qua những giai đoạn lớn nào?

Bình chọn:
4.3 trên 51 phiếu

Giải bài tập 1 trang 77 SGK Lịch sử 6

Đề bài

Lịch sử thời kì này đã trải qua những giai đoạn lớn nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào những kiến thức đã học để trả lời.

Lời giải chi tiết

Từ nguồn gốc xa xưa cho đến thế kỉ X, lịch sử nước ta trải qua 4 giai đoạn:

- GĐ 1: Thời nguyên thủy.

- GĐ 2: Thời đại dựng nước Văn Lang - Âu Lạc.

- GĐ 3: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập.

- GĐ 4: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 6 - Xem ngay

Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào? Tên nước là gì? Vị vua đầu tiên là ai? Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào? Tên nước là gì? Vị vua đầu tiên là ai?

Giải bài tập 2 trang 77 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc. Ý nghĩa lịch sử của những cuộc khởi nghĩa đó. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc. Ý nghĩa lịch sử của những cuộc khởi nghĩa đó.

Giải bài tập 3 trang 77 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Sự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc? Sự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc?

Giải bài tập 4 trang 77 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Hãy kể tên những vị anh hùng đã giương cao lá cờ đấu tranh chống Bắc thuộc, giành độc lập cho Tổ quốc. Hãy kể tên những vị anh hùng đã giương cao lá cờ đấu tranh chống Bắc thuộc, giành độc lập cho Tổ quốc.

Giải bài tập 5 trang 77 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập? Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập?

Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

Xem chi tiết
Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì ? Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì ?

Giải bài tập 2 trang 52 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Nước Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay? Nước Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay?

Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân.

Xem chi tiết
Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI

Sau khi đàn áp được cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trung, nhà Hán vẫn giữ nguyên châu Giao. Đầu thế kỉ III, nhà Đông Hán suy yếu.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay