Tiếng Việt 3

150 bài văn hay lớp 3

Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo) (Bài 1)

Bình chọn:
4.2 trên 39 phiếu

Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo)

ĐỀ BÀI

Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo).

BÀI THAM KHẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đan Phượng, ngày 31 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ 1 LỚP 3A TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐAN PHƯỢNG

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A.

Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 1 trong tuần vừa qua như sau:

1 Về hoạt động học tập:

-  Tất cả các bạn trong tổ đều đi học chuyên cần, đúng giờ. Thực hiện tốt nề nếp truy bài trước giờ vào học 15 phút, không một bạn nào vi phạm.

- Học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ, nghiêm túc.

- Có ý thức phát biểu xây dựng bài, tiêu biểu là bạn Phương và Nam.

- Kết quả: có 12 điểm 10, 10 điểm 9, 11 điểm 7, 8 và 4 điểm 5, 6. Không có điểm yếu.

2. Về lao động:

Mọi thành viên trong tổ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ vệ sinh lớp học và khuôn viên trường theo đúng lịch phân công của lớp.

 Tổ trưởng tổ 1

(Kí tên)

Lê Đức Trung

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay