Bài 1 - Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo)


Tất cả các bạn trong tổ đều đi học chuyên cần, đúng giờ. Thực hiện tốt nề nếp truy bài trước giờ vào học 15 phút, không bạn nào vi phạm.

Đề bài

Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo).

Lời giải chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đan Phượng, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ 1 LỚP 3A TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐAN PHƯỢNG


Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A

Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 1 trong tháng vừa qua như sau:

1. Về học tập:

-  Tất cả các bạn trong tổ đều đi học chuyên cần, đúng giờ. Thực hiện tốt nề nếp truy bài trước giờ vào học 15 phút, không bạn nào vi phạm.

- Học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ, nghiêm túc.

- Có ý thức phát biểu xây dựng bài, tiêu biểu là bạn Phương và Nam.

- Kết quả: có 24 điểm 10; 10 điểm 9; 11 điểm 7, 8. Không có điểm yếu.

2. Về lao động:

Mọi thành viên trong tổ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ vệ sinh lớp học và khuôn viên trường theo đúng lịch phân công của lớp.

 Tổ trưởng tổ 1

Lê Đức Trung

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 131 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay