Tiếng Việt 3

150 bài văn hay lớp 3

Bài 2 - Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo

Bình chọn:
4.1 trên 91 phiếu

Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo) - Bài 2

ĐỀ BÀI

Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo).

BÀI THAM KHẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Cần Thơ ngày 31 tháng 11 năm 2005

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA Tổ 3 LỚP 35

Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp 35

Chúng em xin tổng hợp các hoạt động của tổ trong tháng và báo cáo với cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm những nội dung chính sau đây:

1. Về học tập:

-    Nhìn chung tháng qua cả tổ đi học chuyên cần, đúng giờ. (Chỉ có 1 trường hợp bị bệnh có giấy xin phép).

-     Thực hiện nội quy học tập nghiêm túc: học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ.

-     Có ý thức tốt trong phát biểu xây dựng bài.

*    Kết quả: 22 điểm giỏi, 18 điểm khá, không có điểm trung bình yếu kém. Tiêu biểu trong học tập của tổ có bạn Diễm Mi đạt 4 điểm 10.

2. Về lao động:

Có một buổi tham gia làm vệ sinh trường lớp: tổ tham gia đầy đủ nhiệt tình.

Qua tổng hợp tình hình, tổ thống nhất đề nghị biểu dương:

-      Nhóm 2, nhóm 3

-      Hoàng Diễm Mi

Tổ trưởng

(Kí tên)

Lưu Đức Thành

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay