Tiếng Việt 3

150 bài văn hay lớp 3

Hãy chép mẫu đơn dưới đây vào vở và điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Hãy chép mẫu đơn dưới đây vào vở và điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống.

ĐỀ BÀI

Hãy chép mẫu đơn dưới đây vào vở và điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện...

Em tên là:...........................................................................

Sinh ngày ................................ Nam (Nữ) .........................

Nơi ở .....................................................................................

Học sinh lớp..................Trường............................................ 

Em làm đơn này xin đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm............... ................................................................

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi qui định của thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn.

BÀI LÀM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị xã Bến Tre ngày 25 tháng 10 năm 2005

ĐƠN XIN CẤP THẾ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Em tên là: Hoàng Mai Hương

Sinh ngày 12 - 10 - 1997              Nữ

Nơi ở: Số nhà 83 phường Phú Khương, Đại Lộ Đồng Khởi Thị xã Bến Tre.    

Học sinh lớp: 3A trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học 2005 - 2006.

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

(Kí tên)

Hoàng Mai Hương

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay