Tiếng Việt 3

150 bài văn hay lớp 3

Bài 2 - Hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua

Bình chọn:
4.2 trên 68 phiếu

Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua

ĐỀ BÀI

Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua.

BÀI THAM KHẢO

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 12 CUA Tổ 3 LỚP 3A.

Thưa các bạn!

Tôi xin trình báo kết quả học tập và lao động của tổ ta trong tháng qua như sau:

A. NHẬN XÉT CÁC MẶT

1. Học tập:

-  Nhìn chung các bạn trong tổ đi học chuyên cần, đúng giờ, thực hiện nghiêm túc những quy định và nề nếp học tập do trường, lớp đề ra.

-  Học bài và làm bài đầy đủ. Có ý thức xây dựng bài khi học bài mới. Người phát biểu nhiều nhất là bạn Thu Hằng 12 ý kiến, ít nhất là bạn Đức Khôi 6 ý kiến.

-  Kết quả: 8 điểm 10, 12 điểm 9, 6 điểm 8, 10 điểm 7, điểm 5 , 6 có 4 con, không có điểm yếu.

2. Lao động:

Trong tháng qua chỉ có 1 buổi lao động làm cỏ xung quanh lớp học. Các cá nhân đều tham gia đầy đủ và tích cực.

B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:

1 - Tập thể: Nhóm 2

2 - Cá nhân: Bạn Thu Hằng.

Trên đây là báo cáo tình hình trong tháng của tổ ta.

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay