Bài 2 - Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua


Đề bài

Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua.

Lời giải chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

    Biên Hòa, ngày 22 tháng 2 năm 2019

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ 3 LỚP 3B TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU


Em xin báo cáo kết quả học tập và lao động của tổ 3 trong tháng qua như sau:

A. NHẬN XÉT CÁC MẶT

1. Học tập:

-  Nhìn chung các bạn trong tổ đi học chuyên cần, đúng giờ, thực hiện nghiêm túc những quy định và nề nếp học tập do trường, lớp đề ra.

-  Học bài và làm bài đầy đủ, có ý thức xây dựng bài. Người phát biểu nhiều nhất là bạn Thu Hằng 12 ý kiến, ít nhất là bạn Đức Khôi 6 ý kiến. 

-  Kết quả: 27 điểm giỏi, 14 điểm khá, không có điểm yếu-kém.

2. Lao động:

Trong tháng qua chỉ có 1 buổi lao động làm cỏ xung quanh lớp học. Các cá nhân đều tham gia đầy đủ và tích cực.

B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:

1 - Tập thể: Nhóm 2

2 - Cá nhân: Bạn Thu Hằng, Hoàng Thao

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 127 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.