Tuần 33. Bầu trời và mặt đất

Bình chọn:
4.8 trên 86 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tập đọc: Cóc kiện Trời

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Cóc kiện Trời trang 122 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Vì sao Cóc phải lên kiện Trời ?

Xem lời giải

Kể chuyện: Cóc kiện Trời

Giải bài tập Kể chuyện: Cóc kiện Trời trang 124 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Đề bài: Kể lại một đoạn truyện Cóc kiện Trời theo lời của một nhân vật trong truyện.

Xem lời giải

Chính tả (Nghe - viết): Cóc kiện Trời

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Cóc kiện Trời trang 124 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á

Xem lời giải

Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Mặt trời xanh của tôi trang 125 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ?

Xem lời giải

Luyện từ và câu: Nhân hóa

Giải câu 1, 2 Luyện từ và câu: Nhân hóa trang 126 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) trong đó có sử dụng phép nhân hóa để tả bầu trời buổi sớm hoặc tả một vườn cây

Xem lời giải

Tập đọc: Quà của đồng nội

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Quà của đồng nội trang 127 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Những dấu hiệu nào báo trước mùa cốm sắp đến ?

Xem lời giải

Chính tả (Nghe - viết): Quà của đồng nội

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Quà của đồng nội trang 129 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. a) Điền vào chỗ trống s hay x ? Giải câu đố.

Xem lời giải

Tập làm văn: Ghi chép sổ tay

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn: Ghi chép sổ tay trang 130 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn