Tuần 16. Thành thị và nông thôn

Bình chọn:
4.7 trên 114 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tập đọc: Đôi bạn

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Đôi bạn trang 130 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Thành và Mến kết bạn vào dịp nào ?

Xem lời giải

Kể chuyện: Đôi bạn

Giải bài tập Kể chuyện bài Đôi bạn trang 132 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Đề bài Dựa vào gợi ý dưới đây, kể lại toàn bộ câu chuyện Đôi bạn:

Xem lời giải

Chính tả (Nghe - viết): Đôi bạn

Giải câu 1, 2 Chính tả bài Đôi bạn trang 132 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Em chọn từ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

Xem lời giải

Tập đọc: Về quê ngoại

Giải câu 1, 2, 3 bài Về quê ngoại trang 133 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê?

Xem lời giải

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn trang 135 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Hãy kể tên các sự vật và công việc: a) Thường thấy ở thành phố

Xem lời giải

Tập đọc: Ba điều ước

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Ba điều ước trang 135 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Nêu ba điều ước của chàng thợ rèn?

Xem lời giải

Chính tả (Nghe - viết): Về quê ngoại

Giải câu 1, 2 Chính tả: Về quê ngoại trang 137 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. a) Điền vào chỗ trống ch hay tr ?

Xem lời giải

Tập làm văn: Nghe - kể: Kéo cây lúa lên

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn: Nghe - kể: Kéo cây lúa lên trang 138 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Nghe và kể lại chuyện Kéo cây lúa lên

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn