Tiếng Việt 3

150 bài văn hay lớp 3

Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học ( Bài 2)

Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học. Em làm đơn này xin phép thầy nghỉ buổi học ngày thứ ba ngày 10 tháng 01 năm 2005.

ĐỀ BÀI 

Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học.

BÀI THAM KHẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Thủy, ngày 10 tháng 01 năm 2005

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Thầy giáo chủ nhiệm lớp 3A, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

Em tên là: Lê Thanh Nghị

Học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

Em làm đơn này xin phép thầy nghỉ buổi học ngày thứ ba ngày 10 tháng 01 năm 2005.

Lí do nghỉ học: Mẹ bệnh, gia đình đơn chiếc, em phải ở nhà chăm sóc.

Em xin hứa: Chép bài và học bài đầy đủ.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của gia đình học sinh.

                                                                 Học sinh (Kí tên)

                                                                 Lê Thanh Nghị

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay