Hãy liên hệ các loại vũ khí với truyện Thánh Gióng

Bình chọn:
4.6 trên 21 phiếu

Thể hiện ý thức tự vệ của dân tộc (sứ giả đi tìm người có tài đi đánh giặc).

- Thể hiện ý thức tự vệ của dân tộc (sứ giả đi tìm người có tài đi đánh giặc).
- Cũng thể hiện vũ khí bằng kim loại (trong truyện Thánh Gióng là sắt — ngựa sắt, roi sắt) là vũ khí lợi hại, chống giặc rất hiệu quả.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan