Giải câu 3 trang 65 SBT địa 11


Đề bài

Dựa vào bảng số liệu và hình dưới đây, hãy rút ra các nhận xét về sự biến động dân số của Trung Quốc

TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA TRUNG QUỐC

a) Về sự gia tăng dân số

b) Về sự biến động dân số thành thị và dân số nông thôn

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét bảng số liệu và biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Nhận xét về sự biến động dân số của Trung Quốc.

a) Về sự gia tăng dân số

- Tỉ suất sinh vào những năm 1970 cao, nhưng đến năm 2015 đã giảm mạnh (năm 1970 tỉ suất sinh là 33o/oo , năm 2015 là 12o/oo ).    

- Tỉ suất tử khá thấp, có xu hướng giảm (năm 1970 tỉ suất tử là 15o/oo , năm 2015 là 7o/oo ). 

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc giai đoạn 1970 – 2015 thấp và có xu hướng giảm (năm 1970 tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là: 1,8 %, năm 2015 là 0,5%)

b) Về sự biến động dân số thành thị và dân số nông thôn

- Sự thay đổi tổng dân số rất nhanh, gia tăng dân số rất lớn do dân số đông (năm 1949 tổng dân số của Trung Quốc là hơn 500 triệu người, năm 2015 là 1,367,000 triệu người).

- Tỉ lệ dân số nông thôn tăng chậm, tỉ lệ dân số đô thị tăng nhanh và dân nông thôn có xu hướng giảm mạnh trong những năm gần đây (Trên 600 triệu người – 2005 và giảm xuống dưới 600 triệu người – 2015).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài