Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)

Bình chọn:
4.6 trên 73 phiếu
Câu 1 trang 38 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 38 sách bài tập Địa lí 11, Phân tích bảng số liệu và hình dưới đây, rút ra các nhận xét về vai trò của EU trên thế giới.

Xem lời giải

Câu 2 trang 39 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 39 sách bài tập Địa lí 11, Vào năm 2016, nước nào sau đây ra khỏi EU?

Xem lời giải

Câu 3 trang 39 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 39 sách bài tập Địa lí 11, Nước nằm giữa châu Âu nhưng hiện nay chưa gia nhập EU là

Xem lời giải

Câu 4 trang 39 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 39 sách bài tập Địa lí 11, Điền vào sơ đồ sau, các nội dung thể hiện đặc điểm cơ bản về quan hệ thương mại giữa các nước trong EU và giữa EU với các nước bên ngoài.

Xem lời giải

Câu 5 trang 39 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 39 sách bài tập Địa lí 11, Đặc điểm nào sau đây không đúng với EU? A. Là liên kết kinh tế khu vực lớn trên thế giới. B. Là một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

Xem lời giải

Câu 1 trang 40 sách bài tập Địa lí 11

Điền nội dung thích hợp vào ô trống trong sơ đồ sau: bốn mặt tự do lưu thông của Thị trường chung châu Âu và lợi ích của chúng.

Xem lời giải

Câu 2 trang 40 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 40 sách bài tập Địa lí 11, Tự do di chuyển bao gồm:

Xem lời giải

Câu 3 trang 40 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 40 sách bài tập Địa lí 11, Ý nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng ơ-rô vào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu là A. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

Xem lời giải

Câu 4 trang 41 sách bài tập Địa lí 11

Hoàn thành bảng sau

Xem lời giải

Giải câu 5 trang 41 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 41 sách bài tập Địa lí 11, Đặc điểm nào sau đây không đúng với Thị trường chung châu Âu ? A. Quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân được đảm bảo.

Xem lời giải

Câu 6 trang 41 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 41 sách bài tập Địa lí 11, Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực

Xem lời giải

Câu 1 trang 42 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 42 sách bài tập Địa lí 11, Điền vào bảng sau những thuận lợi và khó khăn của các nước thành viên EU khi tham gia thị trường chung châu Âu và sử dụng đồng tiền chung ơ-rô:

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 42 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 42 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào bảng 7.2 SGK Chuẩn hoặc bảng 9.2 SGK Nâng cao: a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số quốc gia trên thế giới.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất