Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Bình chọn:
4.3 trên 62 phiếu
Câu 1 trang 17 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 17 sách bài tập Địa lí 11, Phần lớn lãnh thổ của châu Phi có cảnh quan A. rừng xích đạo và rừng nhiệt đới ẩm.

Xem lời giải

Câu 2 trang 17 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 17 sách bài tập Địa lí 11, Hãy giải thích vì sao phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng.

Xem lời giải

Câu 3 trang 17 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 17 sách bài tập Địa lí 11, Các tài nguyên bị khai thác mạnh nhất ở châu Phi là A. khoáng sản và đất.

Xem lời giải

Câu 4 trang 17 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 17 sách bài tập Địa lí 11, Đưa các thông tin dưới đây vào các ô trống, vẽ các mũi tên để hình thành sơ đồ về sự suy thoái tài nguyên thiên nhiên, môi trường ở châu Phi.

Xem lời giải

Câu 5 trang 18 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 18 sách bài tập Địa lí 11, Các giải pháp cấp bách mà các nước châu Phi cần thực hiện để bảo vệ tự nhiên là

Xem lời giải

Câu 6 trang 18 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 18 SBT địa 11, Ghi chữ Đ vào ô trống trước ý đúng và chữ S vào ô trống trước ý sai. So với các châu lục khác trên thế giới, châu Phi có

Xem lời giải

Câu 7 trang 19 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 19 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu sau: Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

Xem lời giải

Câu 8 trang 19 SBT địa 11

Giải câu 8 trang 19 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu sau: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước châu Phi trong bảng số liệu trên là

Xem lời giải

Câu 9 trang 19 SBT địa 11

Giải câu 9 trang 19 sách bài tập Địa lí 11, Những thách thức lớn đối với châu Phi hiện nay là A. cạn kiệt tài nguyên, thiếu lực lượng lao động.

Xem lời giải

Câu 1 trang 20 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 20 sách bài tập Địa lí 11, Quan sát thông tin dưới đây: Hãy nêu nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn trên.

Xem lời giải

Câu 2 trang 20 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 20 sách bài tập Địa lí 11, Cảnh quan rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm A-ma-dôn chủ yếu thuộc lãnh thổ của quốc gia

Xem lời giải

Câu 10 trang 20 SBT địa 11

Giải câu 10 trang 20 sách bài tập Địa lí 11, Nền kinh tế của châu Phi đang phát triển theo chiều hướng tích cực, nguyên nhân chủ yếu là

Xem lời giải

Câu 3 trang 21 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 21 sách bài tập Địa lí 11, Quan sát biểu đồ dưới đây: Nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 – 2015.

Xem lời giải

Câu 4 trang 21 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 21 sách bài tập Địa lí 11, Mĩ La tinh có điều kiện đất đai và khí hậu thuận lợi để phát triển các ngành nông nghiệp nào?

Xem lời giải

Câu 5 trang 22 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 22 sách bài tập Địa lí 11, Mĩ Latinh có tỉ lệ dân đô thị cao chủ yếu do

Xem lời giải

Câu 6 trang 22 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 22 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào bảng số liệu sau: - Tính tỉ lệ nợ so với GDP của các nước trên rồi ghi vào bảng. - Nêu nhận xét.

Xem lời giải

Câu 7 trang 22 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 22 sách bài tập Địa lí 11, Nguyên nhân chủ yếu làm cho tốc độ phát triển kinh tế không đều, đầu tư nước ngoài giảm mạnh ở Mĩ La tinh là

Xem lời giải

Giải câu 8 trang 22 SBT địa 11

Giải câu 8 trang 22 sách bài tập Địa lí 11, Nêu các biện pháp mà gần đây nhiều nước Mĩ La tinh đã áp dụng để cải thiện tình hình kinh tế trong nước.

Xem lời giải

Câu 1 trang 23 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 23 sách bài tập Địa lí 11, Trong các nước dưới đây, nước nào thuộc khu vực Tây Nam Á, nước nào thuộc khu vực Trung Á?

Xem lời giải

Câu 2 trang 23 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 23 sách bài tập Địa lí 11, Các câu dưới đây đúng hay sai?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất