Giải câu 7 trang 88 SBT địa 11


Giải câu 7 trang 88 sách bài tập Địa lí 11, a. Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động của Ô-xtrây-li-a qua các năm?

Đề bài

Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA Ô-XTRÂY-LI-A QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %)

a. Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động của Ô-xtrây-li-a qua các năm?

b. Cơ cấu lao động của Ô-xtrây-li-a phản ánh được điều gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét và phân tích bản số liệu.

Lời giải chi tiết

a. Nhận xét:

Giai đoạn 1985-2013: Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế thay đổi theo hướng:

- Giảm tỉ trọng lao động khu vực I, II, lần lượt là 1,2%, 12,4%.

- Lao động trong khu vực III chiếm tỉ trọng cao nhất và có xu hướng  tăng tương ứng là 13,6%.

b. Cơ cấu lao động của Ô-xtrây-li-a phản ánh cơ cấu kinh tế của một nước có nền kinh tế phát triển, năng suất cao, lao động chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ. Ô-xtray-li-a đã qua quá trình hậu công nghiệp, bước sang nền kinh tế tri thức.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí