Tiết 2. Kinh tế

Bình chọn:
4.4 trên 41 phiếu
Câu 1 trang 47 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 47 sách bài tập Địa lí 11, Điền vào bảng sau các đặc điểm kinh tế chủ yếu đối với mỗi giai đoạn phát triển, của LB Nga

Xem lời giải

Câu 2 trang 47 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 47 sách bài tập Địa lí 11, Thành tựu kinh tế cơ bản nhất mà LB Nga đạt được trong giai đoạn sau năm 2000 là

Xem lời giải

Câu 3 trang 47 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 47 sách bài tập Địa lí 11, Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự tăng trưởng kinh tế của LB Nga là

Xem lời giải

Câu 4 trang 48 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 48 sách bài tập Địa lí 11, Quan sát hình dưới đây, nhận xét tình hình tăng trưởng GDP của LB Nga giai đoạn 1990 - 2015.

Xem lời giải

Câu 5 trang 48 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 48 sách bài tập Địa lí 11, Ngành “xương sống” của nền kinh tế LB Nga là

Xem lời giải

Câu 8 trang 49 SBT địa 11

Giải câu 8 trang 49 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào bảng số liệu dưới đây, vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực của LB Nga qua các năm. Từ đó rút ra nhận xét

Xem lời giải

Câu 6 trang 49 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 49 sách bài tập Địa lí 11, Ngành công nghiệp mũi nhọn của LB Nga là

Xem lời giải

Câu 7 trang 49 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 49 sách bài tập Địa lí 11, Hiện nay LB Nga tập trung phát triển các ngành công nghiệp:

Xem lời giải

Câu 9 trang 50 SBT địa 11

Giải câu 9 trang 50 sách bài tập Địa lí 11, Vùng kinh tế lâu đời, phát triển nhất của LB Nga là

Xem lời giải

Câu 10 trang 50 SBT địa 11

Giải câu 10 trang 50 sách bài tập Địa lí 11, Vùng kinh tế LB Nga có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi phát triển nông nghiệp là

Xem lời giải

Câu 11 trang 50 SBT địa 11

Giải câu 11 trang 50 sách bài tập Địa lí 11, Vùng kinh tế rất phát triển các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở LB Nga là

Xem lời giải

Câu 12 trang 50 SBT địa 11

Giải câu 12 trang 50 sách bài tập Địa lí 11, Vùng kinh tế của LB Nga sẽ phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương là

Xem lời giải

Câu 13 trang 50 SBT địa 11

Giải câu 13 trang 50 sách bài tập Địa lí 11, Vùng kinh tế tập trung nhiều nhất các trung tâm công nghiệp lớn và rất lớn của LB Nga là

Xem lời giải