Tiết 1. Tự nhiên dân cư và tình hình phát triển kinh tế

Bình chọn:
4.6 trên 101 phiếu
Câu 1 trang 53 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 53 sách bài tập Địa lí 11, Nhật bản có 4 đảo lớn, lần lượt từ bắc xuống Nam là

Xem lời giải

Câu 2 trang 53 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 53 sách bài tập Địa lí 11, Nguyên nhân chủ yếu hình thành nên ngư trường lớn ở các vùng biển quanh Nhật Bản là do có

Xem lời giải

Câu 3 trang 53 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 53 sách bài tập Địa lí 11, Nối các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 4 trang 54 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 54 sách bài tập Địa lí 11, Hòn đảo lớn nhất Nhật Bản, trên đó có thủ đô Tô-ki-ô là

Xem lời giải

Câu 5 trang 54 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 54 sách bài tập Địa lí 11, Hoàn thành các bảng sau:

Xem lời giải

Câu 6 trang 55 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 55 sách bài tập Địa lí 11, Trong cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản

Xem lời giải

Câu 7 trang 55 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 55 sách bài tập Địa lí 11, Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản qua các năm, biểu đồ thích hợp nhất là

Xem lời giải

Câu 8 trang 55 SBT địa 11

Giải câu 8 trang 55 sách bài tập Địa lí 11, Sự thay đổi cơ cấu dân số của Nhật Bản nói lên điều gì?

Xem lời giải

Câu 9 trang 55 SBT địa 11

Giải câu 9 trang 55 sách bài tập Địa lí 11, Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi cơ cấu dân số Nhật Bản đến sự phát triển kinh tế-xã hội.

Xem lời giải

Câu 10 trang 55 SBT địa 11

Giải câu 10 trang 55 sách bài tập Địa lí 11, Nhận xét về sự biến động dân số của Nhật Bản trong giai đoạn 1950-2014.

Xem lời giải

Câu 11 trang 56 SBT địa 11

Giải câu 11 trang 56 sách bài tập Địa lí 11, Hoàn thành các bảng sau:

Xem lời giải

Câu 12 trang 56 SBT địa 11

Giải câu 12 trang 56 sách bài tập Địa lí 11, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 13 trang 56 SBT địa 11

Giải câu 13 trang 56 sách bài tập Địa lí 11, Nguyên nhân cơ bản nào làm cho kinh tế Nhật Bản hiện nay vẫn luôn đứng hàng đầu thế giới?

Xem lời giải

Câu 14 trang 57 SBT địa 11

Giải câu 14 trang 57 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu sau:

Xem lời giải

Câu 15 trang 57 SBT địa 11

Giải câu 15 trang 57 sách bài tập Địa lí 11, Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1955 - 1973 là do những nguyên nhân chủ yếu nào?

Xem lời giải