Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước

Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu
Câu 1 trang 5 SBT địa 11 Câu 1 trang 5 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 5 sách bài tập Địa lí 11, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 5 SBT địa 11 Câu 2 trang 5 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 5 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào hình dưới đây: a) Xếp các nước có tên sau vào bảng, theo mức GDP bình quân đầu người : Hoa Kì, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Bra-xin, Ai Cập, Ô-xtrây-li-a, Nam Phi, Pháp, Xu-đăng, Pa-ra-goay, Đức, Mông Cổ. b) Nhận xét.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 6 SBT địa 11 Câu 3 trang 6 SBT địa 11

Câu 3 trang 6 sách bài tập Địa lí 11, Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội giữa nhóm nước phát triển với đang phát triển là

Xem chi tiết
Câu 4 trang 7 SBT địa 11 Câu 4 trang 7 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 7 sách bài tập Địa lí 11, Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự khác biệt về GDP/người của các nước là

Xem chi tiết
Câu 5 trang 7 SBT địa 11 Câu 5 trang 7 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 7 sách bài tập Địa lí 11, Ghi chữ Đ vào ô trống trước ý đúng

Xem chi tiết
Câu 6 trang 7 SBT địa 11 Câu 6 trang 7 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 7 sách bài tập Địa lí 11, Trong cơ cấu GDP của các nước phát triển A. khu vực I có tỉ trọng nhỏ nhất, khu vực II có tỉ trọng lớn nhất.

Xem chi tiết
Câu 7 trang 8 SBT địa 11 Câu 7 trang 8 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 8 sách bài tập Địa lí 11, Trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển A. khu vực I có tỉ trọng rất thấp.

Xem chi tiết
Câu 8 trang 8 SBT địa 11 Câu 8 trang 8 SBT địa 11

Giải câu 8 trang 8 sách bài tập Địa lí 11, Ở các nhóm nước phát triển, người dân có tuổi thọ trung bình cao, nguyên nhân chủ yếu là do

Xem chi tiết
Câu 9 trang 8 SBT địa 11 Câu 9 trang 8 SBT địa 11

Giải câu 9 trang 8 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu: Dựa vào bảng số liệu, ghi chữ Đ vào ô trống trước câu đúng.

Xem chi tiết
Câu 10 trang 9 SBT địa 11 Câu 10 trang 9 SBT địa 11

Giải câu 10 trang 9 sách bài tập Địa lí 11, Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là:

Xem chi tiết
Câu 11 trang 9 SBT địa 11 Câu 11 trang 9 SBT địa 11

Giải câu 11 trang 9 sách bài tập Địa lí 11, Bốn công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là:

Xem chi tiết
Câu 12 trang 9 SBT địa 11 Câu 12 trang 9 SBT địa 11

Giải câu 12 trang 9 sách bài tập Địa lí 11, Nối ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp.

Xem chi tiết
Câu 13 trang 10 SBT địa 11 Câu 13 trang 10 SBT địa 11

Giải câu 13 trang 10 sách bài tập Địa lí 11, Nền kinh tế tri thức dựa trên A. tri thức và kinh nghiệm cổ truyền.

Xem chi tiết


Gửi bài