Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu hóa

Bình chọn:
4.5 trên 60 phiếu
Câu 1 trang 12 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 12 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào biểu đồ, ghi chữ Đ vào ô trống trước nhận xét đúng

Xem lời giải

Câu 2 trang 13 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 13 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu sau: Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu?

Xem lời giải

Câu 3 trang 13 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 13 sách bài tập Địa lí 11, Bùng nổ dân số thế giới diễn ra chủ yếu ở A. châu Á. B. châu Âu.

Xem lời giải

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Câu 4 trang 14 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 14 sách bài tập Địa lí 11, Dân số tăng nhanh đã A. thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế.

Xem lời giải

Câu 5 trang 14 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 14 sách bài tập Địa lí 11, Dân số già sẽ dẫn tới hậu quả nào dưới đây? A. Thiếu việc làm và tăng tỉ lệ thất nghiệp.

Xem lời giải

Câu 6 trang 14 SBT địa 11

Câu 6 trang 14 SBT địa 11, Trong cơ cấu dân số theo tuổi, so với các nước đang phát triển, nhìn chung các nước phát triển có

Xem lời giải

Câu 7 trang 14 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 14 sách bài tập Địa lí 11, Nhiệt độ Trái Đất ngày càng tăng lên là do sự gia tăng chủ yếu của chất khí nào trong khí quyển?

Xem lời giải

Câu 8 trang 14 SBT địa 11

Giải câu 8 trang 14 sách bài tập Địa lí 11, Ở Việt Nam, vùng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu do nước biển dâng là

Xem lời giải

Câu 9 trang 15 SBT địa 11

Giải câu 9 trang 15 sách bài tập Địa lí 11, Nguyên nhân chính làm suy giảm đa dạng sinh vật hiện nay là A. cháy rừng.

Xem lời giải

Câu 10 trang 15 SBT địa 11

Giải câu 10 trang 15 sách bài tập Địa lí 11, Suy giảm đa dạng sinh học sẽ dẫn tới hậu quả nào sau đây? A. nước biển ngày càng dâng cao.

Xem lời giải

Giải câu 11 trang 15 SBT địa 11

Giải câu 11 trang 15 sách bài tập Địa lí 11, Ngày nay, nạn khủng bố đã trở thành mối đe dọa trực tiếp tới ổn định, hòa bình của thế giới vì

Xem lời giải

Câu 12 trang 15 SBT địa 11

Giải câu 12 trang 15 sách bài tập Địa lí 11, Để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, cần sự hợp tác tích cực

Xem lời giải