Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 74 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 74 sách bài tập Địa lí 11, Đông Nam Á tiếp giáp với các đại dương nào sau đây?

Xem lời giải

Câu 2 trang 74 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 74 sách bài tập Địa lí 11, Nối các ô dưới đây với nhau, sao cho phù hợp

Xem lời giải

Câu 3 trang 75 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 75 sách bài tập Địa lí 11, Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là

Xem lời giải

Câu 4 trang 75 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 75 sách bài tập Địa lí 11, Điều kiện tự nhiên nào dưới đây quy định đặc điểm nông nghiệp của Đông Nam Á là “nền nông nghiệp nhiệt đới”?

Xem lời giải

Câu 5 trang 75 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 75 sách bài tập Địa lí 11, Hãy đánh giá điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á rồi ghi nội dung vào bảng sau

Xem lời giải

Câu 6 trang 76 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 76 sách bài tập Địa lí 11, Thiên tai có tác động lớn nhất đến khu vực Đông Nam Á là

Xem lời giải

Câu 7 trang 76 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 76 sách bài tập Địa lí 11, Đưa các nội dung sau vào các ô trống rồi nối các ô để hình thành sơ đồ: dân số đông, dân số trẻ, đa dân tộc, đa tôn giáo, lực lượng lao động đông, dân cư phân bố không đều.

Xem lời giải

Câu 1 trang 77 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 77 sách bài tập Địa lí 11, Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước Đông Nam Á những năm gần đây chuyển dịch theo hướng:

Xem lời giải

Câu 2 trang 77 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 77 sách bài tập Địa lí 11, Nối các ô sau để hình thành sơ đồ.

Xem lời giải

Câu 3 trang 77 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 77 sách bài tập Địa lí 11, Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp tăng nhanh và ngày càng trở thành thế mạnh của nhiều nước Đông Nam Á là:

Xem lời giải

Câu 4 trang 78 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 78 sách bài tập Địa lí 11, Diện tích trồng lúa nước ở các nước Đông Nam Á có xu hướng giảm, nguyên nhân chủ yếu do:

Xem lời giải

Câu 8 trang 78 SBT địa 11

Giải câu 8 trang 78 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào hình dưới đây và kiến thức đã học, nêu sự phân bố một số cây trồng chủ yếu ở Đông Nam Á

Xem lời giải

Câu 5 trang 78 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 78 sách bài tập Địa lí 11, Cà phê, hồ tiêu, cao su được trồng nhiều ở Đông Nam Á do:

Xem lời giải

Câu 6 trang 78 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 78 sách bài tập Địa lí 11, Mục đích chủ yếu của việc trồng cây công nghiệp ở các nước Đông Nam Á là

Xem lời giải

Câu 7 trang 78 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 78 sách bài tập Địa lí 11, Nguyên nhân quan trọng nhất khiến chăn nuôi chưa trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước Đông Nam Á là

Xem lời giải

Câu 10 trang 80 SBT địa 11

Giải câu 10 trang 80 sách bài tập Địa lí 11, Để thể hiện sản lượng cao su của các nước Đông Nam Á và thế giới giai đoạn 1985-2013 biểu đồ nào thích hợp nhất?

Xem lời giải

Câu 11 trang 80 SBT địa 11

Giải câu 11 trang 80 sách bài tập Địa lí 11, Nhận xét nào dưới đây không đúng về tỉ trọng diện tích cao su của Đông Nam Á so với thế giới giai đoạn 1985-2013?

Xem lời giải

Câu 1 trang 81 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 81 sách bài tập Địa lí 11, Tại sao mục tiêu chủ yếu của các nước ASEAN là hòa bình, ổn định cùng phát triển?

Xem lời giải

Câu 2 trang 81 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 81 sách bài tập Địa lí 11, Lấy ví dụ để thấy rằng việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường chưa hợp lí và còn nhiều bất cập là một trong những thách thức của ASEAN. Theo em, cần phải khắc phục bằng chính sách nào?

Xem lời giải

Câu 3 trang 81 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 81 sách bài tập Địa lí 11, Nêu những cơ hội và thách thức đối với nước ta khi gia nhập ASEAN.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất