Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Bình chọn:
4.5 trên 71 phiếu
Câu 1 trang 23 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 23 sách bài tập Địa lí 11, Trong các nước dưới đây, nước nào thuộc khu vực Tây Nam Á, nước nào thuộc khu vực Trung Á?

Xem lời giải

Câu 2 trang 23 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 23 sách bài tập Địa lí 11, Các câu dưới đây đúng hay sai?

Xem lời giải

Câu 3 trang 23 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 23 sách bài tập Địa lí 11, Ở Tây Nam Á, dầu mỏ và khí tự nhiên phân bố chủ yếu ở

Xem lời giải

Câu 4 trang 24 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 24 sách bài tập Địa lí 11, Quan sát biểu đồ sau:

Xem lời giải

Câu 5 trang 25 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 25 sách bài tập Địa lí 11, Vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong việc phát triển ngành trồng trọt ở khu vực Trung Á là

Xem lời giải

Câu 6 trang 25 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 25 sách bài tập Địa lí 11, Tây Nam Á và Tây Á có vị trí địa lí mang tính chiến lược là do

Xem lời giải

Câu 7 trang 25 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 25 sách bài tập Địa lí 11, Nêu những nguyên nhân chính dẫn đến sự tranh chấp, xung đột kéo dài tại khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á.

Xem lời giải

Câu 8 trang 25 SBT địa 11

Giải câu 8 trang 25 sách bài tập Địa lí 11, Các vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á nên được bắt đầu giải quyết từ nguyên nhân

Xem lời giải