Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi

Bình chọn:
4 trên 40 phiếu
Câu 1 trang 17 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 17 sách bài tập Địa lí 11, Phần lớn lãnh thổ của châu Phi có cảnh quan A. rừng xích đạo và rừng nhiệt đới ẩm.

Xem lời giải

Câu 2 trang 17 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 17 sách bài tập Địa lí 11, Hãy giải thích vì sao phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng.

Xem lời giải

Câu 3 trang 17 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 17 sách bài tập Địa lí 11, Các tài nguyên bị khai thác mạnh nhất ở châu Phi là A. khoáng sản và đất.

Xem lời giải

Câu 4 trang 17 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 17 sách bài tập Địa lí 11, Đưa các thông tin dưới đây vào các ô trống, vẽ các mũi tên để hình thành sơ đồ về sự suy thoái tài nguyên thiên nhiên, môi trường ở châu Phi.

Xem lời giải

Câu 5 trang 18 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 18 sách bài tập Địa lí 11, Các giải pháp cấp bách mà các nước châu Phi cần thực hiện để bảo vệ tự nhiên là

Xem lời giải

Câu 6 trang 18 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 18 SBT địa 11, Ghi chữ Đ vào ô trống trước ý đúng và chữ S vào ô trống trước ý sai. So với các châu lục khác trên thế giới, châu Phi có

Xem lời giải

Câu 7 trang 19 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 19 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu sau: Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

Xem lời giải

Câu 8 trang 19 SBT địa 11

Giải câu 8 trang 19 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu sau: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước châu Phi trong bảng số liệu trên là

Xem lời giải

Câu 9 trang 19 SBT địa 11

Giải câu 9 trang 19 sách bài tập Địa lí 11, Những thách thức lớn đối với châu Phi hiện nay là A. cạn kiệt tài nguyên, thiếu lực lượng lao động.

Xem lời giải

Câu 10 trang 20 SBT địa 11

Giải câu 10 trang 20 sách bài tập Địa lí 11, Nền kinh tế của châu Phi đang phát triển theo chiều hướng tích cực, nguyên nhân chủ yếu là

Xem lời giải