Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội

Bình chọn:
4.4 trên 68 phiếu
Câu 1 trang 44 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 44 sách bài tập Địa lí 11, Nhận xét nào dưới đây không đúng về lãnh thổ của Liên Ban Nga?

Xem lời giải

Câu 2 trang 44 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 44 sách bài tập Địa lí 11, Địa hình LB Nga chia thành 2 phần rõ rệt, ranh giới là

Xem lời giải

Câu 3 trang 44 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 44 sách bài tập Địa lí 11, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 4 trang 45 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 45 sách bài tập Địa lí 11, Hơn 80% lãnh thổ LB Nga nằm trong vành đai khí hậu

Xem lời giải

Câu 5 trang 45 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 45 sách bài tập Địa lí 11, Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển kinh tế-xã hội của LB Nga là

Xem lời giải

Câu 6 trang 45 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 45 sách bài tập Địa lí 11, Dòng sông được xem là một trong những biểu tượng của nước Nga, có giá trị tưới tiêu, giao thông, thủy điện, du lịch là

Xem lời giải

Câu 7 trang 45 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 45 sách bài tập Địa lí 11, Đại bộ phận dân cư LB Nga tập trung ở phía

Xem lời giải

Câu 8 trang 45 SBT địa 11

Giải câu 8 trang 45 sách bài tập Địa lí 11, Phần lớn diện tích của nước Nga có mật độ dân số

Xem lời giải

Câu 9 trang 46 SBT địa 11

Giải câu 9 trang 46 sách bài tập Địa lí 11, Nhận định nào dưới đây đúng với sự gia tăng dân số của LB Nga?

Xem lời giải

Câu 10 trang 46 SBT địa 11

Giải câu 10 trang 46 sách bài tập Địa lí 11, Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân của LB Nga qua các năm là

Xem lời giải

Giải câu 11 trang 46 SBT địa 11

Giải câu 11 trang 46 sách bài tập Địa lí 11, Hãy nêu những biểu hiện cho thấy LB Nga có tiềm lực lớn về văn hóa và khoa học.

Xem lời giải