Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế

Bình chọn:
4.7 trên 74 phiếu
Câu 1 trang 10 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 10 sách bài tập Địa lí 11, Điền vào ô trống của sơ đồ sau những biểu hiện toàn cầu hóa nền kinh tế.

Xem lời giải

Câu 2 trang 10 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 10 sách bài tập Địa lí 11, Tổ chức nào sau đây chi phối 95% hoạt động thương mại thế giới? A. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ.

Xem lời giải

Câu 3 trang 10 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 10 sách bài tập Địa lí 11, Vai trò to lớn của Tổ chức thương mại thế giới là A. củng cố thị trường chung Nam Mĩ.

Xem lời giải

Câu 4 trang 11 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 11 sách bài tập Địa lí 11, Trong xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, đầu tư nước ngoài tăng nhanh, được biểu hiện rõ rệt ở những lĩnh vực nào dưới đây?

Xem lời giải

Câu 5 trang 11 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 11 sách bài tập Địa lí 11, Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, trong đó nổi lên hàng đầu là các hoạt động:

Xem lời giải

Câu 6 trang 11 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 11 sách bài tập Địa lí 11, Các tổ chức tài chính quốc tế nào sau đây ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu?

Xem lời giải

Giải câu 7 trang 11 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 11 sách bài tập Địa lí 11, Tổ chức nào dưới đây không phải là liên kết kinh tế khu vực? A. Tổ chức thương mại thế giới (WTO). B. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Xem lời giải

Câu 8 trang 11 SBT địa 11

Giải câu 8 trang 11 sách bài tập Địa lí 11, Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến

Xem lời giải

Câu 9 trang 12 SBT địa 11

Giải câu 9 trang 12 sách bài tập Địa lí 11, Toàn cầu hóa kinh tế, bên cạnh những mặt thuận lợi, còn có những mặt trái, đặc biệt là

Xem lời giải

Câu 10 trang 12 SBT địa 11

Giải câu 10 trang 12 sách bài tập Địa lí 11, Điền vào bảng sau những hệ quả của toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế.

Xem lời giải