Tiết 2. Kinh tế

Bình chọn:
4.7 trên 87 phiếu
Câu 1 trang 31 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 31 sách bài tập Địa lí 11, Hãy hoàn thiện sơ đồ sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 31 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 31 sách bài tập Địa lí 11, Nhận định nào dưới đây đúng với nền kinh tế Hoa Kì?

Xem lời giải

Câu 3 trang 32 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 32 sách bài tập Địa lí 11, Trong cơ cấu GDP của Hoa Kì, tỉ trọng của các khu vực kinh tế lần lượt từ nhỏ đến lớn là

Xem lời giải

Câu 4 trang 32 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 32 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu sau: Năm 2014, GDP của Hoa Kì chiếm

Xem lời giải

Câu 5 trang 32 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 32 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu sau: Năm 2014, GDP của Hoa Kì bằng

Xem lời giải

Câu 6 trang 33 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 33 sách bài tập Địa lí 11, Ghi các nội dung phù hợp vào bảng.

Xem lời giải

Câu 7 trang 33 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 33 sách bài tập Địa lí 11, Nhận định nào dưới đây đúng với ngành ngoại thương Hoa Kì?

Xem lời giải

Câu 8 trang 33 SBT địa 11

Giải câu 8 trang 33 sách bài tập Địa lí 11, Nhận định nào dưới đây đúng với ngành công nghiệp Hoa Kì?

Xem lời giải

Câu 9 trang 33 SBT địa 11

Giải câu 9 trang 33 sách bài tập Địa lí 11, Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng xuất khẩu của Hoa Kì là

Xem lời giải

Câu 10 trang 34 SBT địa 11

Giải câu 10 trang 34 sách bài tập Địa lí 11, Trong các ngành công nghiệp dưới đây của Hoa Kì, ngành nào có xu hướng tăng tỉ trọng trong giá trị sản lượng công nghiệp?

Xem lời giải

Câu 11 trang 34 SBT địa 11

Giải câu 11 trang 34 sách bài tập Địa lí 11, Trước đây, sản xuất công nghiệp của Hoa Kì tập trung ở vùng Đông Bắc, hiện nay đang mở rộng ra

Xem lời giải

Câu 12 trang 34 SBT địa 11

Giải câu 12 trang 34 sách bài tập Địa lí 11, Nối các ngành công nghiệp với vùng công nghiệp trong sơ đồ sau sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 13 trang 35 SBT địa 11

Giải câu 13 trang 35 sách bài tập Địa lí 11, Cơ cấu sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì có sự chuyển dịch theo xu hướng

Xem lời giải

Câu 14 trang 35 SBT địa 11

Giải câu 14 trang 35 sách bài tập Địa lí 11, Phân bố sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì hiện nay phát triển theo xu hướng

Xem lời giải

Câu 15 trang 35 SBT địa 11

Giải câu 15 trang 35 sách bài tập Địa lí 11, Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp ở Hoa Kì là

Xem lời giải