Tiết 1. Tự nhiên dân cư và xã hội

Bình chọn:
4.6 trên 70 phiếu
Câu 1 trang 74 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 74 sách bài tập Địa lí 11, Đông Nam Á tiếp giáp với các đại dương nào sau đây?

Xem lời giải

Câu 2 trang 74 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 74 sách bài tập Địa lí 11, Nối các ô dưới đây với nhau, sao cho phù hợp

Xem lời giải

Câu 3 trang 75 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 75 sách bài tập Địa lí 11, Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là

Xem lời giải

Câu 4 trang 75 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 75 sách bài tập Địa lí 11, Điều kiện tự nhiên nào dưới đây quy định đặc điểm nông nghiệp của Đông Nam Á là “nền nông nghiệp nhiệt đới”?

Xem lời giải

Câu 5 trang 75 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 75 sách bài tập Địa lí 11, Hãy đánh giá điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á rồi ghi nội dung vào bảng sau

Xem lời giải

Câu 6 trang 76 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 76 sách bài tập Địa lí 11, Thiên tai có tác động lớn nhất đến khu vực Đông Nam Á là

Xem lời giải

Câu 7 trang 76 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 76 sách bài tập Địa lí 11, Đưa các nội dung sau vào các ô trống rồi nối các ô để hình thành sơ đồ: dân số đông, dân số trẻ, đa dân tộc, đa tôn giáo, lực lượng lao động đông, dân cư phân bố không đều.

Xem lời giải