Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 74 SBT địa 11 Câu 1 trang 74 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 74 sách bài tập Địa lí 11, Đông Nam Á tiếp giáp với các đại dương nào sau đây?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 74 SBT địa 11 Câu 2 trang 74 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 74 sách bài tập Địa lí 11, Nối các ô dưới đây với nhau, sao cho phù hợp

Xem chi tiết
Câu 3 trang 75 SBT địa 11 Câu 3 trang 75 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 75 sách bài tập Địa lí 11, Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là

Xem chi tiết
Câu 4 trang 75 SBT địa 11 Câu 4 trang 75 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 75 sách bài tập Địa lí 11, Điều kiện tự nhiên nào dưới đây quy định đặc điểm nông nghiệp của Đông Nam Á là “nền nông nghiệp nhiệt đới”?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 75 SBT địa 11 Câu 5 trang 75 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 75 sách bài tập Địa lí 11, Hãy đánh giá điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á rồi ghi nội dung vào bảng sau

Xem chi tiết
Câu 6 trang 76 SBT địa 11 Câu 6 trang 76 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 76 sách bài tập Địa lí 11, Thiên tai có tác động lớn nhất đến khu vực Đông Nam Á là

Xem chi tiết
Câu 7 trang 76 SBT địa 11 Câu 7 trang 76 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 76 sách bài tập Địa lí 11, Đưa các nội dung sau vào các ô trống rồi nối các ô để hình thành sơ đồ: dân số đông, dân số trẻ, đa dân tộc, đa tôn giáo, lực lượng lao động đông, dân cư phân bố không đều.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng