Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Bình chọn:
4.4 trên 47 phiếu
Câu 1 trang 64 SBT địa 11 Câu 1 trang 64 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 64 sách bài tập Địa lí 11, Đặc điểm lãnh thổ nào dưới đây không đúng với Trung Quốc?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 65 SBT địa 11 Câu 2 trang 65 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 65 sách bài tập Địa lí 11, Nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp

Xem chi tiết
Câu 3 trang 65 SBT địa 11 Câu 3 trang 65 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 65 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào bảng số liệu và hình dưới đây, hãy rút ra các nhận xét về sự biến động dân số của Trung Quốc

Xem chi tiết
Câu 4 trang 66 SBT địa 11 Câu 4 trang 66 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 66 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào hình dưới đây, nhận xét sự phân bố dân cư và đô thị ở Trung Quốc. Giải thích.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 67 SBT địa 11 Câu 1 trang 67 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 67 sách bài tập Địa lí 11, cho bảng số liệu sau:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 68 SBT địa 11 Câu 2 trang 68 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 68 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào biểu đồ cho biết nhận định nào dưới đây đúng.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 68 SBT địa 11 Câu 3 trang 68 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 68 sách bài tập Địa lí 11, Từ năm 1994, Trung Quốc thực hiện chính sách công nghiệp mới với nội dung chủ yếu là

Xem chi tiết
Câu 4 trang 69 SBT địa 11 Câu 4 trang 69 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 69 sách bài tập Địa lí 11, Điền nội dung thích hợp vào bảng

Xem chi tiết
Câu 5 trang 70 SBT địa 11 Câu 5 trang 70 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 70 sách bài tập Địa lí 11, Nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự phát triển vượt bậc của nền công nghiệp Trung Quốc là

Xem chi tiết
Câu 6 trang 70 SBT địa 11 Câu 6 trang 70 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 70 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào hình dưới đây, nhận xét và giải thích sự khác nhau về phân bố sản xuất nông nghiệp giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc

Xem chi tiết
Câu 1 trang 71 SBT địa 11 Câu 1 trang 71 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 71 sách bài tập Địa lí 11, a) Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới và điền vào bảng sau:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 72 SBT địa 11 Câu 2 trang 72 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 72 sách bài tập Địa lí 11, Thay đổi trong sản lượng nông nghiệp. Cho bảng số liệu sau:

Xem chi tiết
Câu 3 trang 73 SBT địa 11 Câu 3 trang 73 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 73 sách bài tập Địa lí 11, Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài