Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Bình chọn:
4.6 trên 64 phiếu
Câu 1 trang 81 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 81 sách bài tập Địa lí 11, Tại sao mục tiêu chủ yếu của các nước ASEAN là hòa bình, ổn định cùng phát triển?

Xem lời giải

Câu 2 trang 81 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 81 sách bài tập Địa lí 11, Lấy ví dụ để thấy rằng việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường chưa hợp lí và còn nhiều bất cập là một trong những thách thức của ASEAN. Theo em, cần phải khắc phục bằng chính sách nào?

Xem lời giải

Câu 3 trang 81 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 81 sách bài tập Địa lí 11, Nêu những cơ hội và thách thức đối với nước ta khi gia nhập ASEAN.

Xem lời giải

Câu 4 trang 82 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 82 sách bài tập Địa lí 11, Mục tiêu tổng quát của ASEAN là

Xem lời giải

Câu 5 trang 82 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 82 sách bài tập Địa lí 11, Cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi quốc gia cũng như toàn khu vực Đông Nam Á là

Xem lời giải

Câu 6 trang 82 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 82 sách bài tập Địa lí 11, Thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được qua 40 năm tồn tại và phát triển là

Xem lời giải

Câu 7 trang 82 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 82 sách bài tập Địa lí 11, Ý nào sau đây không đúng khi nói về những vấn đề xã hội đòi hỏi các nước ASEAN phải giải quyết?

Xem lời giải

Câu 8 trang 82 SBT địa 11

Giải câu 8 trang 82 sách bài tập Địa lí 11, Việt Nam gia nhập ASEAN năm

Xem lời giải