Tiết 2. Kinh tế

Bình chọn:
4.2 trên 51 phiếu
Câu 1 trang 77 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 77 sách bài tập Địa lí 11, Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước Đông Nam Á những năm gần đây chuyển dịch theo hướng:

Xem lời giải

Câu 2 trang 77 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 77 sách bài tập Địa lí 11, Nối các ô sau để hình thành sơ đồ.

Xem lời giải

Câu 3 trang 77 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 77 sách bài tập Địa lí 11, Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp tăng nhanh và ngày càng trở thành thế mạnh của nhiều nước Đông Nam Á là:

Xem lời giải

Câu 4 trang 78 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 78 sách bài tập Địa lí 11, Diện tích trồng lúa nước ở các nước Đông Nam Á có xu hướng giảm, nguyên nhân chủ yếu do:

Xem lời giải

Câu 8 trang 78 SBT địa 11

Giải câu 8 trang 78 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào hình dưới đây và kiến thức đã học, nêu sự phân bố một số cây trồng chủ yếu ở Đông Nam Á

Xem lời giải

Câu 5 trang 78 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 78 sách bài tập Địa lí 11, Cà phê, hồ tiêu, cao su được trồng nhiều ở Đông Nam Á do:

Xem lời giải

Câu 6 trang 78 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 78 sách bài tập Địa lí 11, Mục đích chủ yếu của việc trồng cây công nghiệp ở các nước Đông Nam Á là

Xem lời giải

Câu 7 trang 78 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 78 sách bài tập Địa lí 11, Nguyên nhân quan trọng nhất khiến chăn nuôi chưa trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước Đông Nam Á là

Xem lời giải

Câu 9 trang 80 SBT địa 11

Giải câu 9 trang 80 sách bài tập Địa lí 11, Nguyên nhân chính làm cho các nước Đông Nam Á chưa phát huy được lợi thế của tài nguyên biển để phát triển ngành khai thác hải sản là

Xem chi tiết

Câu 10 trang 80 SBT địa 11

Giải câu 10 trang 80 sách bài tập Địa lí 11, Để thể hiện sản lượng cao su của các nước Đông Nam Á và thế giới giai đoạn 1985-2013 biểu đồ nào thích hợp nhất?

Xem lời giải

Câu 11 trang 80 SBT địa 11

Giải câu 11 trang 80 sách bài tập Địa lí 11, Nhận xét nào dưới đây không đúng về tỉ trọng diện tích cao su của Đông Nam Á so với thế giới giai đoạn 1985-2013?

Xem lời giải