Tiết 2. Kinh tế

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 77 SBT địa 11 Câu 1 trang 77 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 77 sách bài tập Địa lí 11, Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước Đông Nam Á những năm gần đây chuyển dịch theo hướng:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 77 SBT địa 11 Câu 2 trang 77 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 77 sách bài tập Địa lí 11, Nối các ô sau để hình thành sơ đồ.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 77 SBT địa 11 Câu 3 trang 77 SBT địa 11

Giải câu 3 trang 77 sách bài tập Địa lí 11, Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp tăng nhanh và ngày càng trở thành thế mạnh của nhiều nước Đông Nam Á là:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 78 SBT địa 11 Câu 4 trang 78 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 78 sách bài tập Địa lí 11, Diện tích trồng lúa nước ở các nước Đông Nam Á có xu hướng giảm, nguyên nhân chủ yếu do:

Xem chi tiết
Câu 8 trang 78 SBT địa 11 Câu 8 trang 78 SBT địa 11

Giải câu 8 trang 78 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào hình dưới đây và kiến thức đã học, nêu sự phân bố một số cây trồng chủ yếu ở Đông Nam Á

Xem chi tiết
Câu 5 trang 78 SBT địa 11 Câu 5 trang 78 SBT địa 11

Giải câu 5 trang 78 sách bài tập Địa lí 11, Cà phê, hồ tiêu, cao su được trồng nhiều ở Đông Nam Á do:

Xem chi tiết
Câu 6 trang 78 SBT địa 11 Câu 6 trang 78 SBT địa 11

Giải câu 6 trang 78 sách bài tập Địa lí 11, Mục đích chủ yếu của việc trồng cây công nghiệp ở các nước Đông Nam Á là

Xem chi tiết
Câu 7 trang 78 SBT địa 11 Câu 7 trang 78 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 78 sách bài tập Địa lí 11, Nguyên nhân quan trọng nhất khiến chăn nuôi chưa trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước Đông Nam Á là

Xem chi tiết
Câu 10 trang 80 SBT địa 11 Câu 10 trang 80 SBT địa 11

Giải câu 10 trang 80 sách bài tập Địa lí 11, Để thể hiện sản lượng cao su của các nước Đông Nam Á và thế giới giai đoạn 1985-2013 biểu đồ nào thích hợp nhất?

Xem chi tiết
Câu 11 trang 80 SBT địa 11 Câu 11 trang 80 SBT địa 11

Giải câu 11 trang 80 sách bài tập Địa lí 11, Nhận xét nào dưới đây không đúng về tỉ trọng diện tích cao su của Đông Nam Á so với thế giới giai đoạn 1985-2013?

Xem chi tiết


Gửi bài