Giải câu 2 trang 85 SBT địa 11


Giải câu 2 trang 85 sách bài tập Địa lí 11, Cho biểu đồ sau:

Đề bài

Cho biểu đồ sau:

a) Chuyển các giá trị của biểu đồ vào bảng sau:

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM (Đơn vị: Tỉ USD)

b) Tính chỉ số tăng trưởng giá trị xuất khẩu của một số nước khu vực Đông Nam Á (năm 1990 có giá trị là 100%).

TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CỦA MỘT SỐ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

c)  Nhận xét và giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kí năng khai thác biểu đồ, tính toán và nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

a)

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM (Đơn vị: Tỉ USD)

b)

TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CỦA MỘT SỐ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á (%)

c) Nhận xét và giải thích

- Nước có chỉ số tăng trưởng giá trị xuất khẩu trung bình giai đoạn 1990 - 2014 cao nhất  là: Việt Nam, thấp nhất là In-đô-nê-xi-a.

- Giải thích: In-đô-nê-xi-a là nước có giá trị tăng trưởng thấp vì khối lượng giá trị xuất khẩu tương đối lớn và giá trị xuất khẩu tăng chậm. Trong khi đó Việt Nam là nước có giá trị xuất khẩu thấp nhưng khối lượng hàng hóa tăng thêm qua các năm tương đối lớn nên có tốc độ tăng trưởng nhanh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu
  • Giải câu 1 trang 83 SBT địa 11

    Giải câu 1 trang 83 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu: a) Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách du lịch ở một số khu vực.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí