Giải câu 1 trang 62 SBT địa 11


Đề bài

Dựa vào bảng dưới đây, hãy:

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

(Đơn vị: tỉ USD)

a) Tính cơ cấu xuất, nhập khẩu của Nhật Bản và điền vào bảng.

b) Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của Nhật Bản trong giai đoạn 1990 - 2004.

c) Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của Nhật Bản trong giai đoạn 1990 – 2015.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán, vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Xử lí số liệu:

b) Vẽ biểu đồ miền:

Biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị xuất - nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2015

c) Nhận xét

- Nhìn chung, giai đoạn 1990 - 2015 giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản có sự thay đổi và cơ cấu dần tiến tới sự cân đối.

+ Tỉ trọng xuất khẩu có xu hướng giảm (giảm 5,9%). 

+ Ngược lại, tỉ trọng nhập khẩu tăng 5,9%.

- Từ năm 1990 – 2010: Nhật Bản luôn là nước xuất siêu và xuất siêu lớn nhất vào năm 1995 (xuất khẩu chiến tới 56,9%), xuất siêu 13,8%.

- Năm 2015, Nhật Bản nhập siêu nhưng rất ít (chỉ chiếm 1,8%).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.