Bài tập 5 trang 28 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 5 trang 28 VBT lịch sử 8: Chính sách đối nội - đối ngoại của Pháp có điểm gì nổi bật?

Đề bài

Chính sách đối nội - đối ngoại của đế quốc Pháp có điểm gì nổi bật?

- Về đối nội:

- Về đối ngoại:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Pháp.

Lời giải chi tiết

- Về đối nội:

+ Nền cộng hòa thứ ba được thành lập sau cách mạng 4 - 9 - 1870.

+ Thi hành các chính sách đàn áp, bóc lột nhân dân, bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản.

- Về đối ngoại:

+ Tăng cường xâm lược thuộc địa.

+ Đẩy mạnh xuất khẩu tư bản dưới hình thức cho vay lãi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 37 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí