Bài tập 1 trang 47 vở bài tập lịch sử 8


Đề bài

Hãy xác định 5 sự kiện tiêu biểu nhất lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao em chọn sự kiện đó?

Sự kiện

Giải thích

...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức lịch sử thế giới cận đại đã học, chọn lọc, đánh giá.

Lời giải chi tiết

Sự kiện

Giải thích

Cách mạng Hà Lan (1566 - 1642)

- Cuộc CMTS đầu tiên trên thế giới.

- Mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại.

Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)

- Là cuộc CMTS triệt để nhất, có tầm ảnh hưởng rộng lớn.

- Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố của CNTB.

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời (1848)

- Là văn kiện quan trọng, bao gồm những luận điểm cơ bản về sự phát triển của xã hội và cách mạng XHCN.

- Ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới.

Giêm-Oát phát minh ra máy hơi nước (1874)

- Thành tựu tiêu biểu nhất trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.

- Đánh dấu sự chuyển biến từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp của xã hội loài người.

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

- Là một cuộc chiến có quy mô và để lại nhiều hậu quả to lớn.

- Bản đồ thế giới được chia lại, trật tự thế giới mới hình thành.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.