Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 (tiết 2) trang 27 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Một phòng họp có 36 cái ghế ngồi. Người ta đã xếp ghế thành 6 hàng đều nhau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 6 đơn vị hoặc đếm lùi 6 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

a) Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

b) Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Một phòng họp có 36 cái ghế ngồi. Người ta đã xếp ghế thành 6 hàng đều nhau.

a) Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu cái ghế?

b) Trong một buổi họp, số người tham dự ngồi vừa đủ 5 hàng ghế. Hỏi buổi họp đó có bao nhiêu người tham dự?

Phương pháp giải:

a) Số cái ghế mỗi hàng mỗi hàng = Số cái ghế trong phòng : Số hàng ghế

b) Số người tham dự =  Số cái ghế mỗi hàng x Số hàng ghế

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

6 hàng: 36 cái ghế

a) 1 hàng: …. cái ghế ?

b) 5 hàng   : …. người ?

Bài giải

a) Mỗi hàng có số cái ghế là

         36 : 6 = 6 (cái ghế)

b) Số người tham dự buổi họp đó là:

         6 x 5 = 30 (người)

                  Đáp số: a) 6 cái ghế

                              b) 30 người

 


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay