Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7 (tiết 2) trang 29 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Một thanh tre dài 49 cm. Rô-bốt cắt thanh tre đó thành 7 đoạn dài bằng nhau...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 7 đơn vị hoặc đếm lùi 7 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

a) Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

b) Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Một thanh tre dài 49 cm. Rô-bốt cắt thanh tre đó thành 7 đoạn dài bằng nhau.

a) Hỏi mỗi đoạn tre dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

b) Nếu lấy 4 đoạn tre đó xếp thành một hình vuông thì tổng độ dài các cạnh của hình vuông đó là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

a) Độ dài mỗi đoạn tre dài = Độ dài thanh tre : Số đoạn tre

b) Tổng độ dài các cạnh của hình vuông = Độ dài mỗi đoạn tre dài x 4

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

7 đoạn: 49 cm

a) 1 đoạn: ...?.. cm

b) 4 đoạn: ...?... cm

Bài giải

a) Số xăng-ti-mét mỗi đoạn tre dài là:

                   49 : 7 = 7 (cm)

b) Tổng độ dài các cạnh của hình vuông là:

                  7 x 4 = 28 (cm)

                         Đáp số: a) 7 cm

                                     b) 28 cm

Câu 4

>, <, =?

Phương pháp giải:

- Tính nhẩm kết quả các phép nhân, phép chia.

- So sánh hai vế rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay