Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 6: Bảng nhân 4, bảng chia 4 (tiết 2) trang 16 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Có một số xe ô tô đang ở điểm đỗ xe. Bạn Nam đếm được có tất cả 16 bánh xe.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất ?

A.    24 : 4                  

B. 32 : 4                   

C. 12 : 4                     

D. 20 : 4            

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng chia 4.

Bước 2: So sánh kết quả, khoanh vào chữ trước phép tính có kết quả bé nhất

Lời giải chi tiết:

24 : 4 = 6                               32 : 4 = 8

12 : 4 = 3                               20 : 4 = 5

Vậy phép tính phép tính 12 : 4 có kết quả bé nhất.

Chọn C.                     

Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào ô trống

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Có một số xe ô tô đang ở điểm đỗ xe. Bạn Nam đếm được có tất cả 16 bánh xe. Hỏi có bao nhiêu xe ô tô con đang ở điểm đỗ đó? Biết rằng mỗi xe ô tô con đều có 4 bánh xe.

Phương pháp giải:

Số xe ô tô con đang ở điểm đỗ xe đó = Tất cả số bánh xe : 4

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

4 bánh xe: 1 ô tô

16 bánh xe: …. ô tô?

Lời giải chi tiết:

Số xe ô tô con đang ở điểm đỗ xe đó là

                   16 : 4 = 4 (ô tô)

                              Đáp số: 4 ô tô con


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay