Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 7: Ôn tập hình học và đo lường (tiết 2) trang 19 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Nếu ngày 14 tháng 10 là thứ Bảy thì ngày 20 tháng 10 (ngày Phụ nữ Việt Nam) là ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số ?

a)

- Quả dưa hấu cân nặng ...... kg. Quả sầu riêng cân nặng …... kg.

- Quả sầu riêng nhẹ hơn quả dưa hấu ....... kg.

b) Hai can bên chứa đầy nước mắm.

- Cả hai can có ...... \(\ell \) nước mắm.                                                     

- Can to đựng nhiều hơn can bé ....... \(\ell \) nước mắm.

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh để tìm cân nặng của quả dưa hấu và quả sầu riêng.

b) Tính tổng và hiệu số lít nước mắm ở hai can rồi điền số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

- Quả dưa hấu cân nặng 5 kg. Quả sầu riêng cân nặng 2 kg.

- Quả sầu riêng nhẹ hơn quả dưa hấu 3 kg (Vì 5 kg – 2 kg = 3 kg)

b)

Hai can bên chứa đầy nước mắm.

- Cả hai can có 25 \(\ell \) nước mắm.

- Can to đựng nhiều hơn can bé 5 \(\ell \) nước mắm.

Câu 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Đồng hồ bên đổ chuông lúc:

A. 7 giờ 6 phút                         B. 7 giờ 30 phút                

C. 6 giờ 7 phút                         D. 6 giờ 8 phút

b) Nếu ngày 14 tháng 10 là thứ Bảy thì ngày 20 tháng 10 (ngày Phụ nữ Việt Nam) là:

A. Thứ Tư                       B. Thứ Năm                    

C. Thứ Sáu                     D. Thứ Bảy

Phương pháp giải:

Quan sát đồng hồ để tìm thời gian thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 a) Đồng hồ đổ chuông lúc 7 giờ 30 phút.

Chọn B.

b)Nếu ngày 14 tháng 10 là thứ Bảy thì ngày 20 tháng 10 (ngày Phụ nữ Việt Nam) là: Thứ Sáu.

Chọn C.

Câu 3

Cô Bình mua về 15 kg gạo. Biết rằng mỗi tuần gia đình cô Bình ăn hết 5 kg gạo. Hỏi gia đình cô Bình ăn trong mấy tuần thì hết số gạo đó?

Phương pháp giải:

Số tuần ăn hết số gạo = Số kg gạo cô Bình mua : Số kg gạo gia đình cô Bình ăn mỗi tuần

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

 5 kg: 1 tuần

15 kg: ... tuần?

Bài giải

Gia đình cô Bình ăn hết số gạo đó trong số tuần là

                       15 : 5 = 3 (tuần)

                               Đáp số: 3 tuần

Câu 4

Nối hai đồng hồ cùng giờ vào buổi chiều hoặc buổi tối (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và nối hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều hoặc buổi tối với nhau.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Có một can 2 $\ell $ và một can 5 $\ell $. Chỉ dùng hai cái can đó, làm thế nào lấy được 1 $\ell $ nước từ bể nước?

Phương pháp giải:

- Lấy nước vào đầy can 2 lít rồi đổ sang can 5 lít.

- Tiếp tục làm như vậy cho đến khi đầy can 5 lít. Khi đó trong can 5 lít còn lại 1 lít nước.

Lời giải chi tiết:

Lấy nước vào đầy can 2 lít. Sau đó ta đổ hết nước từ can 2 lít sang can 5 lít.

Tiếp tục lấy nước vào đầy can 2 lít. Sau đó đổ nước từ can 2 lít sang can 5 lít.

Như vậy trong can 5 lít đã có 4 lít nước.

Tiếp tục lấy nước vào đầy can 2 lít. Sau đó đổ nước từ can 2 lít sang can 5 lít đến đầy can thì dừng lại.

Khi đó trong can 2 lít chỉ còn 1 lít nước.

 


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay